Bli medlem

Bli medlem

  • Medlem kan den bli som bor i Torna Hällestad och som styrelsen godkänner.

  • Kostnaden för medlemskap är 1400 kr/år för hushåll med två vuxna, 700 kr/år för hushåll med en vuxen. En inträdesavgift på 1000 kr tillkommer. Inträdesavgiften återfås vid utträde ur föreningen.

  • Medlemmar får en nyckel till Tolvan och har rätt att låna huset för privata fester mm.

  • Medlemmar är skyldiga att ha kaféet ca 2-3 ggr per år.

  • Stödmedlem kan vem som helst som styrelsen godkänner bli. Det kostar dock lika mycket som fullt medlemskap. Stödmedlemmar får delta i våra interna engagemang men får inte låna huset.

  • Kontakta ordförande om du vill gå med, ordforande@12an.se.

  • Plusgiro: 4702622-4